Sporthonden:

  • De eisen en verwachtingen liggen anders bij sporthonden.
  • De eigenaar/eigenaresse heeft een doel voor ogen, die in een andere dimensie ligt, dan de huishond.
  • De interesse, niet alleen naar het doel, maar ook in inzichten in sport, anatomie en fysiologie wordt dan belangrijker.
 

Vanuit de (sport)fysiotherapie zijn er vele inzichten, die ook toepasbaar zijn op honden.

 

In dit artikel:

  1. Inzichten over groei hond –aspecten belasting en motorische ontwikkeling.
  2. Blessures en hoe een klein probleem grote gevolgen kan hebben.
  3. belasting en belastbaarheid: factoren die het beïnvloeden.
  4. warming-up/cooling-down.
  5. conclusie en aanbevelingen
  6. aquatherapie

 

I. groei hond

1.Groeischijven hond:

 

Indien het lichaam tijdens groei regelmatige grote schokken moet opvangen, ontstaat er vervroegde botvorming in deze schijven.

Deze versnelde verbening leidt tot groeistoornissen en bewegingsproblemen,

(erger nog bij ongelijkmatige piekbelastingen)

 

Skelet is een raamwerk, een fundament.

Laat een skelet goed ontwikkelen.

 

Richtlijn van een jaar ter harte nemen.

Hoge sprongen of snelle, onvoorspelbare bewegingen uit stellen tot na 1,5 jaar.

 

2.Motorische ontwikkeling – coördinatie

 

Het lichaam moet zich in groei steeds aanpassen aan veranderingen, en veranderende informatie uit het lichaam (zie propriocepsis)

Daarom dat snelgroeiende rassen meer coördinatieproblemen ontwikkelen, dan kleine rassen

 

Groei is een fase.

 

De ontwikkeling van een goede coördinatie is wezenlijk tijdens groei.

Begeleid deze fase, m.n. van grote rassen, door hun lichaamsbewustzijn te trainen.

B.v. vertraging inbrengen, stap voor stap.

Stimuleer kennismaking met verschillende bodemonderlagen (mos, mulle grond, ijs, sneeuw, tapijt, laminaat e.d.) en begeleid uw hond daarbij.

 

 

II.Blessures:

 

 

Voor het begrip naar blessures geven we een aantal feiten.

 

 

Voor verder begrip uitleg van 2 begrippen: propriocepsis en coördinatie.

 

1.propriocepsis:

 

Propriocepsis kunnen we samenvatten als de informatie uit spieren, banden, gewrichten, huid.

 

 

Elke spier, band, gewricht geeft informatie terug aan het centrale zenuwstelsel.

Het lichaam heeft hiervoor eigen zintuigen, sensoren, gemaakt.

 

Deze sensoren raken altijd ontregeld bij een trauma, blessure, ontsteking, operatie.

 

D.w.z. dat er geen zuivere informatie doorgegeven wordt naar het centrale zenuwstelsel, en dat het centrale zenuwstelsel ook geen goede reactie teruggeeft.

 

2.Coördinatie:

 

Voor het goed kunnen weerstaan van belastingen en het voorkomen van overbelasting is het belangrijk dat de hond zijn bewegingen op het juiste moment, in de juiste volgorde en met de juiste hoeveelheid kracht uitvoert: de coördinatie van de bewegingen moet kloppen.

 

Om tot een goede coördinatie te komen: voorbereiding, voorspelbaarheid en training.

 

Geen goede coördinatie geeft toename belasting.

 

 

 

 III.Belasting, belastbaarheid en overbelasting

 

Factoren:

1.Belasting:

 

 

Belasting is het resultaat van dit spel van natuurkundige grootheden: krachten, massa’s, snelheden.

Factoren die een rol spelen:

( Prestatie = kracht x tijdsduur. Dus: hoe korter de tijd hoe hoger de kracht.

B.v. Een sprong: afzet en landing vragen in principe dezelfde prestatie. Afzetfase: duur lang en daardoor kracht laag

Landing: tijdsduur kort – kracht op voorpoten hoger.

Kracht op landend been 2x lichaamsgewicht. Kracht op gewrichten 5x lichaamsgewicht.

 

         Snelheid en in mindere mate het gewicht van de hond.

Er is niet aan te geven of een bepaalde beweging of een bepaald toestel tot overbelasting zal leiden; iets beschadigt doordat de belasting te vaak voorkomt, te hoog is of te vaak en te lang wordt opgelegd.

 

  1. Belastbaarheid

 

Belastbaarheid is van allerlei inwendige factoren van de hond afhankelijk.

m.n.

 

 

Belastbaarheid hond varieert en is niet een vaststaand gegeven.

 

3. Omgevingsfactoren

 V.b. dikte klimlatten, weersomstandigheden (warm- koud, vochtig) hardheid ondergrond, e.d.

 

 

 

Conclusies:

 

 

Leer Uw hond kennen, ken U zelf en let op signalen die bij Uw hond passen.

 

 

IV.Warming-up en Cooling-down.

 

Warming up:

Spierweefsel heeft 4-8 minuten nodig om de bloedcirculatie optimaal op gang te brengen.

 

 

Speelse gehoorzaamheidsoefeningen, en wat lichte spelletjes, zoals iets verstoppen en door de hond op laten zoeken, zijn uitstekende opwarmers.

Na een minuut of 5 mag daar best eens rustig een balletje bij gegooid worden.

 

Cooling-down:

 

Cooling down: 10-15 minuten.

Bij sporten die uit korte, hevige inspanning bestaan, moet de cooling- down langer duren.

15-20 minuten is dan niet overdreven.

 

Uitvoering: b.v. rustige spelletjes die de hond langere tijd achter elkaar doet.

Waarom:

·          Intensieve inspanningen doen het melkzuur in het bloed en spieren toenemen.

·          Wanneer de spieren enige tijd op een laag niveau actief blijven, kan dit melkzuur uit de spieren afgevoerd worden door de bloedsomloop.

·          Hierdoor gaat het herstel na inspanning sneller.

·          Gebeurt dat niet, dan veroorzaakt melkzuur stijve, pijnlijke spieren die trager herstellen.

·          Een gevolg van achterblijvend melkzuur is namelijk dat de spieren een hogere rustspanning hebben, die op zijn beurt de doorbloeding van de spier vermindert.

 

 

V. conclusie en aanbevelingen.

 

Dit artikel is algemeen, en vooral bedoeld om algemene inzichten te delen.

 

B.v. het heeft geen zin, “warmtecrème “ te gebruiken.

De huid van de hond is dikker, meer vetlagen en minder geleiding i.t.t. tot onze huid.

Vanuit de fysiotherapie: anatomie is anatomie, fysiologie is fysiologie.

Zo zijn er meer inzichten, die we graag naar de praktijk willen vertalen.

 

We streven naar maatwerk.

Iedere hond is anders, ander karakter, bouw, temperament e.d.

De kunst ligt om factoren die kunnen variëren, in beeld te brengen.

Daarnaast willen we analyses opzetten, voor Uw hond.

 

Indien men hondensport wil gaan professionaliseren, en vooral de korttermijn prestatie, wil gaan inruilen voor langtermijn prestatie met welzijn hond, zal men meer aandacht moeten geven aan factoren, zoals aangegeven in dit artikel.

 

Samenwerkingen met dierenartsen, trainers, dierfysiotherapeuten, gedragsdeskundigen en U, als eigenaar/eigenaresse zijn onontbeerlijk.

 

Als eigenaar hoeft U niet al deze verschillende disciplines te doorlopen, maar we streven  naar onderlinge samenwerking,”een paraplu”,om U en Uw hond, in onze  samenwerking qua kennis en ervaring te laten delen.

 

VI. Aquatherapie

 

We hebben middelen, om maatwerk te leveren.

We verrichten altijd een geheel houding- en bewegingsonderzoek, juist met de wetenschap dat honden compenseren.

  

Vanuit die basis kiezen we voor verschillende wegen.

Herstel door persoonlijke massage-instructie,massage, bewegingstherapie(ook tracties en manipulaties) – oefeningen en oefeningen die de eigenaar/eigenaresse thuis kan toepassen,

 

We bieden ook aqua-therapie: zie uitleg op website

 

 

 

 

 

 

Zijn er vragen, vraag het ons..