Dierfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie, gericht op de behandeling van bewegingsproblemen bij dieren.

 

Graag laten wij, als fysiotherapeuten, ook dieren delen in onze kennis en ervaring qua bewegingsapparaat, en aandoeningen van het bewegingsapparaat.

 

Dierenfysiotherapeuten zijn (humane) fysiotherapeuten met een 2-jarige specialisatie voor dierfysiotherapie.

 

Waarom:

 

 

Samenvattend:  Stoornissen in het bewegingsapparaat,die een kwaliteit van bewegen belemmeren, en mogelijk daardoor de levenskwaliteit.

 

 

Het boeiende van dierfysiotherapie is, dat zij, met gedegen kennis en ervaring vanuit humaan(bij mensen) en de 2-jarige specialisatie dierfysiotherapie, deze uitdaging  aangaat.

De registraties en kwalificaties zijn zowel onder Ministerie van Volksgezondheid(humaan), alsmede Ministerie van R.V.V. (veterinair).

Daarnaast is er ook een vakorganisatie NVFD (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie), die toeziet op de kwaliteit, bijscholingen organiseert e.d.

Zie www.nvfd.nl
 

De ontwikkelingen gaan door aquatherapie preventie en nazorg sporthonden senior care.

 

Dierfysiotherapie is dus een onderdeel van veterinaire zorg.

(zoals bij mensen in medische zorg).

 

 

Doelstelling:

 

De levenskwaliteit van Uw hond optimaliseren, en mogelijk daardoor ook Uw eigen levenskwaliteit.

Het bewegingsapparaat is onze invalshoek, in samenwerking met specialisten en dierenartsen.